Σχετικά


Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού ξεκίνησε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το 2ο εξάμηνο του 2016 και συνεχίζεται...


Παρακαλώ Περιμένετε...